One-Coat Ceiling Paint

Описание

Fleetwood едно покритие покривна боя е с превъзходно качество, скриваща се дефекти, лесна за нанасяне и неоттичаща боя за стари и нови тавани. Не жълтее и се характеризира с гладка матовост и искряща бялота.

Характеристики

ПОКРИВАЩА СПОСОБНОСТ

Ориентировъчно може да се постигне покриване на 16 m2 с един литър, нанесен върху непореста повърхност при нормални условия.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

– Специална формула, истойчива на стичане
– Искрящо бяла, непрозрачна
– Слабо отразява светлината

РАЗРЕЖДАНЕ

Разредете с 10%, както се изисква при нанасянето и/или за оборудването.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ СТРУЙНО НАНАСЯНЕ

Обикновено пръскане:Удовлетворително при по-голяма част от оборудването.
Безвъздушно пръскане:Обичайната препоръка при безвъздушното пръскане е върху боята да се прилага минимално работно налягане от 140 kg/cm2 (2000 lbs/in2) с размер на дюзата от 0,38 mm до 0,46 mm (15 – 18 thou) под ъгъл 65о. Мрежа на филтъра 60.

ДИАПАЗОН НА ЦВЕТОВЕТЕ

Fleetwood One-Cover Ceiling Paint
Наличен в ослепително бял цвят.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (ЕДИНИЧЕН СЛОЙ, СТАНДАРТНА ДЕБЕЛИНА)

Сухо на пипане: 1 час
Нанасяне на следващ слой: 3 часа
Това зависи от температурата и влажността. При по-тъмните цветове може да бъде необходимо по-дълго време.
26оС до 50% относителна влажност @ 4 Thou wet.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете със сапун и вода. След почистването, в съответствие с инструкциите на производителя, не забравяйте да обмиете пръскащото оборудване с разтворител, за да избегнете ръждясване. Депонирайте кутията в съответствие с разпоредбите на местните власти.

СЪСТАВ (НОМИНАЛЕН)

Пигмент: искрящо бял, светлоустойчив пигмент
Свързващо вещество: кополимерна емулсия
Разтворител: вода

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТОНИРАНЕ

За тониране използвайте само тониращи системи Fleetwood.

ТЕГЛО

Маса на сухото вещество по обема – 30,0% (±1%)
Маса на сухото вещество по теглото – 51,0% (±1%)
Относително тегло – 1,45 g/l (±0.1)

Пазете от деца. По време на нанасяне и съхнене, осигурете добра вентилация. Ако продуктът влезе в контакт с очите, веднага ги промийте с обилно количество вода. За отстраняване на капки от кожата използвайте сапун и вода или признат препарат за почистване на кожата. Не поемайте вътрешно. Не съдържа добавъчно олово.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да бъдат в добро състояние. Използвайте в съответствие с добрата бояджийска практика. Отстранете маслата, смазките и лющещите се материали. Обработете ронливите повърхности с грунд за мазилка Fleetwood. Повърхностите, които трябва да се боядисват, трябва да бъдат здрави, чисти, сухи и почистени от дефектните или лошо прилепнали материали, замърсявания, мазнини и соли. Преди грундиране, новата мазилка и зидария трябва да бъдат напълно сухи. Обработете ронливите повърхности с грунд за мазилка Fleetwood. Използвайте в съответствие с добрата бояджийска практика.

БОЯДИСВАНИ ПРЕДИ ТОВА ПОВЪРХНОСТИ

При нормални условия, почистете повърхността от всички чужди тела. Лъскавите повърхности трябва да бъдат изтъркани, за да осигурите фиксиране. Ако боята се лющи или е ерозирала, почистете до здрава основа и я обработвайте като нова.
Температурата (на въздуха, повърхността, материала) (най-малко 4оС над температурата на кондензация) от 10оС до 42оС. Максимална относителна влажност 75%.