WASHABLE EASYCLEAN MATT

Описание

Fleetwood Washable Easyclean Matt  е превъзходен, миещ се матов продукт с изключителна устойчивост на износване и зацапване. Безкомпромисна в изработката си, боята доставя максимално удобство, лекота и леснина на нанасяне. Тя е 50 пъти по-устойчива на миене от обичайните матови емулсионни бои. Продуктът е характерен с отличен блясък при светлина под ъгъл и много добра устойчивост на полировката. Вдъхновява за нови измерения в интериорния дизайн. Гарантира дълготрайност и високо качество. 

Характеристики

ПОКРИВАЩА СПОСОБНОСТ

Ориентировъчно може да се постигне покритие от 16 m² с един литър, нанесен върху неразрушена повърхност при нормални условия.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

– Отлична дълготрайност
– Финален матов слой
– По отношение на устойчивостта на търкане отговаря на BS EN IOS 11998, клас 1
– Висока непрозрачност

РАЗРЕЖДАНЕ

Разредете с 10%, както се изисква при нанасянето и / или за оборудването. При нанасяне върху предишните боядисани матови повърхности, добра практика е първият слой да бъде разреден с 10%.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ СТРУЙНО НАНАСЯНЕ

Обикновено пръскане: съвместимо със стандартното оборудване.
Безжично шприцване: Обичайната препоръка при минимално работно налягане от 140 kg / cm² (2000 lbs / in² ) да бъде с минимално работно налягане от 0,38 mm до 0,46 mm (15-18 mm) под ъгъл 65°.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (ЕДИНИЧЕН СЛОЙ, СТАНДАРТНА ДЕБЕЛИНА)

Сухо на пипане: 1 – 2 часа
Нанасяне на следващ слой: 4 часа
Това зависи от температурата и влажността. При по-тъмните цветове може да е необходимо по-дълго време.
26° до 50% относителна влажност.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Максимално количество летливи органични вещества: 10 g / l
Съответствие на Директива на ЕС 2010 (кат. А / а) 30 g / l

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете със сапун и вода. След почистването, в съответствие с инструкциите на производителя, не забравяйте да обменяте оборудването за разпръскване с разтворител, за да избегнете ръжда. Депонирайте кутията в съответствие с разпоредбите на местните власти.

СЪСТАВ (НОМИНАЛЕН)

Пигмент: светлоустойчив пигмент
Свързващо вещество: чиста акрилна емулсия
Разтворител: вода

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТОНИРАНЕ

За тониране използвайте само тониращи системи Fleetwood.

СУХО ВЕЩЕСТВО – ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО

Маса на сухото вещество по обема – 34,0% (±2%)
Маса на сухото вещество по теглото – 47,0% (±2%)
Относително тегло – 1,27% (±0.15)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Пазете от деца. По време на нанасяне и съхнене, осигурете добра вентилация. Ако продуктът влезе в контакт с очите, веднага ги промийте с обилно количество вода. За отстраняване на капки от кожата използвайте сапун и вода или признат препарат за почистване на кожата. Не поемайте вътрешно. Не съдържа добавъчно олово.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да бъдат здрави. Отстранете маслата, смазките и лющещите се материали. Обработете ронливите повърхности с грунд за мазилка Fleetwood. Повърхностите, които трябва да бъдат боядисани, трябва да бъдат здрави, чисти, сухи и почистени от дефектни или лоши прилепнали материали, замърсявания, мазнини и соли. Преди грундирането, новата мазилка и зидария трябва да бъдат напълно сухи. Обработете ронливите повърхности с грунд за мазилка Fleetwood. 

НАНАСЯНЕ

Температурата (на въздуха, повърхността, материала) (най-малко 4° над температурата на кондензация) от 10° до 32° . Максимална относителна влажност 75%.