ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете следващите основни условия, които са в сила, докато ползвате този сайт:

  1. Използването на Сайта от Вас означава, че сте съгласни с описаните в настоящия документ условия на ползване на Сайта.
  2. Понякога можем да променим условията, при които се използва нашата Сайт. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
  3. Ние можем да променим, местим, изтриваме или добавяне части от нашия Сайт.
  4. В съдържанието на Сайта са използвани материали (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн, собственост на “ЕВРОПА ПЕЙНТ” ООД
  5. Съдържанието на Сайта е предназначено единствено за персонално, некомерсиално (с изключение на купуване на продукт или услуга). Можете да копирате материали от нашия Сайт само за персонална употреба. Вие не можете да възпроизвеждате, публикувате, предавате, разпространявате, показвате, променяте, продавате, използвате или създавате производни работи от съдържанието на Сайт.
  6. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени или предложени от вас чрез този сайт или във връзка с използването на този сайт остават собственост на “ЕВРОПА ПЕЙНТ” ООД и в този смисъл “ЕВРОПА ПЕЙНТ” ООД не е ограничена в използването им не е задължително да плащат каквито и да са компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
  7. Вие сте съгласни, че “ЕВРОПА ПЕЙНТ” ООД може да изпраща електронни писма с цел да информира за промени или допълнения в нашия сайт, продукти и т.н.
  8. Ние полагаме всички усилия да покажем максимално точно цветовете на продуктите, които предлагаме. Тъй като цветовете, които виждате на вашия монитор, се зависят от самия монитор, ние не можем да гарантираме, че той ще покаже актуалните цветове.
  9. Ние не можем да бъдем отговорни за каквото и да е свързано или произтичащо от употребата на тази Сайт, с изключение на описаното в т.10.
  10. В случаите, когато чрез Сайта е реализирана покупка “ЕВРОПА ПЕЙНТ” ООД поема произтичащите от това задължения. Под “покупка” трябва да се разбира, че сме изпратили и сте платили поръчаните от Вас продукти.